Veškerý obsah webových stránek, zvláště textů a obsahu knih podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., kromě krátkých citací může být publikován výhradně se souhlasem autora. 

Pokud není uvedeno jinak, veškeré obrázky použité při tvorbě webu pocházejí z free fotobank www.pxhere.com, www.pexels.com, www.pixabay.com a www.gettyimages.co.uk, často použíté v koláži.